Szegedi Tudományegyetem, Mezőgazdasági Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Karunkról  --  Szervezeti felépítés  --  Intézetek  --  Gazdálkodási és Vidékfejlesztési Intézet  --  Publikációk

Dr. Benkő-Kiss Árpád

  Publikációk aktuális listája (MTMT)  1. Kiss Á. (1990): Az amuri kagyló (Anodonta woodiana woodiana Lea, 1834) (UNIONIDAE) szaporítása, növekedése és biomasszája Kandidátusi értekezés, GATE Trópusi és Szubtrópusi tanszék
  2. Kiss Á. - Pekli J. (1988): On the growth rate of (Anodonta woodiana woodiana LEA, 1834) (Bivalvia:Unionacea) Bull. of the Univ. of Agric. Sci, Gödöllö No.1. 119-124 p.
  3. Pekli J. - Kiss Á. (1990): Trópusi és szubtrópusi állattenyésztés I.-II. (Fejezet: in: Kagylótenyésztés) GATE Trópusi és Szubtrópusi Tanszék, Egyetemi jegyzet
  4. Kiss Á. - Ponyi J (1996): A balatoni kagylók növekedése, különös tekintettel az Unio pictorum és Unio tumidus fajra (Állattani Közlemények, 81, 183-191 p.)
  5. Benkő-Kiss Á. (2007)– The role of the common marketing activities in the food trading in Hungary, International Scientific Symposium, Timisoara “LUCRĂRI ŞTIINŢIFICE, SERIA I, VOL. IX”, (287-291 p)
  6. Benkő-Kiss Á. (2007) : A technológiai-transzfer hálózatok jelentősége az innovációk terjesztésében („BIOEDITH – Bioenergia, Dél-alföldi Integrált Technológia-fejlesztési Hálózat” című projekt dél-alföldi megújuló energia-fejlesztési kezdeményezéseket támogató konferencia anyag
  7. Benkő-Kiss Á. (2010): Data on the innovative development purposes in agricultural farms in South Great Plain region in Hungary. Simpozion ştiinţific internaţional, INTERNATIONAL SCIENTIFIC SYMPOSIUM MANAGEMENT OF DURABLE RURAL DEVELOPMENT TIMIŞOAR 20 mai 2010
  8. Benkő-Kiss Á. – Bodnár K. – Kis K. – Horváth J.: (2010): Preliminary investigations on innovation activity of Agricultural VENTURES in South Great Plain region in Hungary, Agrár és Vidékfejlesztési Szemle, 2010 Vol.5 . (1) supplement, Hódmezővásárhely Conference CD issue ISSN 1788-5345, University of Szeged, Faculty of Agriculture, 6800 Hódmezővásárhely, Andrássy u. 15
  9. Benkő-Kiss Á. – Horváth J. (2010): SOME DIFFERENCES OF INNOVATION POTENTIAL in Agricultural Farms in South Great Plain region in Hungary. University of Szeged, Faculty of Agriculture, Agrár- és Vidékfejlesztési Szemle. Vol(2)
  10. Benkő-Kiss Á. - Bodnár K. - Kis K.- Horváth J. (2010): AGRÁRVÁLLALKOZÁSOK INNOVÁCIÓÉRZÉKENYSÉGE A DÉL-ALFÖLDI RÉGIÓBAN, BAROSS DA_ELEM_07_ MGK_INNO Kutatási jelentés, ISBN 978-963-306-079-7