Szegedi Tudományegyetem, Mezőgazdasági Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Karunkról  --  Szervezeti felépítés  --  Kari Tanács, Kari Bizottságok

SZTE Mezőgazdasági Kar Kari Tanács tagjai és a Bizottsági tagok (2014/2015. tanév)

SZTE Mezőgazdasági Kar
Kari Tanács tagjai és a Bizottsági tagok
(2014/2015. tanév)

 

1. A Szenátus tagjai

Tisztségük alapján: Dr. Horváth József dékán, egyetemi docens
  Hatvanyi Ferenc a HÖK elnöke


Választás alapján rendes tag:


Dr. Pinnyey Szilárd adjunktus

Póttagok: Dr. Monostori Tamás közkapcsolati dékánhelyettes, főiskolai tanár

Dr. Bodnár Károly intézetvezető, főiskolai tanár

Dr. Komarek Levente oktatási dékánhelyettes, főiskolai docens


2. Kari Tanács tagjai 2015. január 1-jétől 2017. december 31-ig


Tisztségük alapján:


 1. Dr. Horváth József dékán, a Tanács elnöke
 2. Dr. Bodnár Károly intézetvezető, főiskolai tanár
 3. Dr. Majzinger István intézetvezető, egyetemi docens
 4. Dr. Monostori Tamás közkapcsolati dékánhelyettes, intézetvezető, főiskolai tanár
 5. Hatvanyi Ferenc HÖK elnök

 

Választás alapján:

 1. Dr. Kocsisné Dr. Gráff Myrtill főiskolai docens
 2. Kopunovicsné Bodor Márta nemzetközi előadó
 3. Dr. Lantos Ferenc főiskolai docens
 4. Dr. Mári Edit Ilona főiskolai docens
 5. Dr. Pinnyey Szilárd adjunktus
 6. Dr. Sallai László adjunktus
 7. Dr. Süli-Zakar Tímea adjunktus
 8. Vörösné Szappanos Éva főmunkatárs
 9. Baranyi Anita hallgató
 10. Bogárdi Endre hallgató
 11. Németh Dzsenifer hallgató
 12. Pogonyi Zsófia hallgató

 

A Kari Tanács titkára (szavazati joggal nem rendelkezik):

Dr. Jani Péter dékáni hivatalvezető, tanársegéd


3. Tanulmányi Bizottság

Elnök: Dr. Komarek Levente oktatási dékánhelyettes, főiskolai docens
Titkár: Antalicz Zoltánné Tanulmányi Osztály, osztályvezető
Tagok: Dr. Bodnárné Dr. Skobrák Erika főiskolai docens
  Dr. Mári Edit Ilona főiskolai docens
  Dr. Süli-Zakar Tímea adjunktus
  + 3 fő hallgató


4. Oktatási Bizottság  

Elnök: Dr. Komarek Levente oktatási dékánhelyettes, főiskolai docens
Tagok: Dr. Kocsisné Dr. Gráff Myrtill főiskolai docens
  Dr. Bodnár Károly intézetvezető, főiskolai tanár
  Dr. Majzinger István intézetvezető, egyetemi docens
  Dr. Monostori Tamás közkapcsolati dékánhelyettes, intézetvezető, főiskolai tanár


5. Kreditátviteli Bizottság

Elnök: Dr. Bodnár Károly intézetvezető, főiskolai tanár
Titkár: Hódiné Szél Margit főiskolai docens
Tagok: Dr. Komarek Levente oktatási dékánhelyettes, főiskolai docens

Dr. Lantos Ferenc főiskolai docens
  Dr. Benk Ákos adjunktus
  Tanácskozási joggal: Antalicz Zoltánné osztályvezető


6. Hallgatói Fegyelmi Testület
Elnök: Dr. Komarek Levente oktatási dékánhelyettes, főiskolai docens
Tagok: Dr. Barta Tamás adjunktus
  Dr. Jakab Péter főiskolai docens
Dr. Jani Péter tanársegéd
  + 3 fő hallgató


7. Tudományos Diákköri Tanács

Elnök: Mikó Józsefné Dr. Jónás Edit főiskolai docens
Titkár: Dr. Hupuczi Júlia adjunktus
Tagok: Dr. Sallai László adjunktus
  Hódiné Szél Margit főiskolai docens
  +3 fő hallgató


8. Tudományos Bizottság

Elnök: Prof. Dr. Tanács Lajos egyetemi tanár
Titkár: Dr. Monostori Tamás közkapcsolati dékánhelyettes, intézetvezető, főiskolai tanár
Tagok: Szűcsné Prof. Dr. Péter Judit egyetemi tanár
  Dr. Bodnár Károly intézetvezető, főiskolai tanár
  Dr. Horváth József dékán, egyetemi docens
  Dr. Majzinger István intézetvezető, egytemi docens
  Dr. Jani Péter dékáni hivatalvezető, tanársegéd


9. Minőségirányítási Bizottság

Elnök: Dr. Horváth József dékán, egyetemi docens
Titkár: Dr. Komarek Levente oktatási dékánhelyettes, főiskolai docens
Tagok: Dr. Jakab Péter főiskolai docens
  Dr. Kocsisné Dr. Gráff Myrtill főiskolai docens
  Palotás János projektmenedzser

Dr. Jani Péter dékáni hivatalvezető

Kiss Orsolya tanársegéd
  + 2 fő hallgató


10. Esélyegyenlőségi kari referens

Antalicz Zoltánné tanulmányi osztály vezető


11. Tűz és munkavédelmi megbízott

Földi Elek István oktatástechnikus


12. Polgári védelmi megbízott

Sallai László adjunktus