Szegedi Tudományegyetem, Mezőgazdasági Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Karunkról  --  Szervezeti felépítés  --  Intézetek  --  Gazdálkodási és Vidékfejlesztési Intézet  --  Szakdolgozati témák

SZTE MGK Gazdálkodási és Vidékfejlesztési Intézet

Szakdolgozati témák 2014 / 2015

Szakdolgozati témák

2014-2015

Alapképzés és felsőoktatási szakképzés hallgatói számára

 

A választott témát a jelentkezés előtt a konzulenssel egyeztetni kell!

 

 

Dr. Bodnár Károly főiskolai tanár, intézetvezető

 1. Egy választott növénytermesztési ágazat ökonómiai vizsgálata
 2. Fogyasztói szokások vizsgálata (nyúlhús-vadhús)
 3. Egy választott mezőgazdasági vagy élelmiszer-feldolgozó vállalkozás logisztikai folyamatainak vizsgálata.
 1. Termelői szervezetek vizsgálata
 2. Alternatív jövedelemszerző tevékenységek (diverzifikáció) gazdasági vizsgálata
 3. Nyúltenyésztéssel kapcsolatos választott téma kidolgozása
 4. A hallgató által hozott téma kidolgozása

 

 Dr. Horváth József egyetemi docens

 1. Mezőgazdasági beruházások ökonómiai tervezése
 2. Tejtermelő tehenészeti telepek műszaki – technológiai feltételeinek ökonómiai értékelése
 3. A tejtermelés ágazati elemzése eltérő adottságú gazdaságok összehasonlításával
 4. A hatékonyság növelésének lehetőségei a mezőgazdaságban
 5. Vagyonértékelési módszerek alkalmazása a mezőgazdaságban
 6. Megújuló és alternatív energiaforrások hasznosításának ökonómiai elemzése
 7. Az ökológiai gazdálkodás ökonómiai értékelése
 8. Az EU szabályozórendszer és a méretgazdaságosság összefüggései
 9. AZ EU termelési és piacszabályozásának hatása a gazdálkodás eredményeire
 10. A falusi turizmus gazdasági összefüggései

Hódiné Szél Margit
főiskolai docens
 1. Az Excel pénzügyi függvényeinek használata a vállalkozások gazdasági döntéseiben.
 2. Statisztikai módszerek a gazdasági elemzésben.

 

Dr. Jani Péter

 1. A termőföld tulajdonszerzésének speciális szabályai
 2. A termőföldvédelem jogi szabályozása Magyarországon

 

Dr. Komarek Levente főiskolai docens, oktatási dékánhelyettes

 

 1. A Dél-Alföld agrárszerkezetének strukturális változásai a rendszerváltozástól napjainkig
 2. A Dél-Alföldi régió súlyának, szerepének alakulása a hazai agrártermelésben (összehasonlító vizsgálat)
 3. A hazai baromfivertikum jellemző vonásai, különös tekintettel napjainkra
 4. A vidékfejlesztés aktuális kérdései napjainkban
 5. Társadalmi-gazdasági folyamatok térbeli és időbeni változásai egy szabadon választott téma alapján
 

Dr. Mári Edit Ilona

 1. Goethe Faustjának filozófiai szempontú elemzése
 2. Madách Az ember tragédiájának filozófiai háttere
 3. Landwirtschaftliche Redewendungen und Sprichwörter im Alltag (Mezőgazdasági szólások és közmondások a köznyelvben)

 

Privóczki Zoltán c. főiskolai docens

 1. Fiatal gazdák induló támogatásának összehasonlító gazdasági elemzése a 2007-2013 gazdasági ciklusban

Termőföld adás-vételének állami szabályozása 2014. május 01 után