Szegedi Tudományegyetem, Mezőgazdasági Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Karunkról  --  Szervezeti felépítés  --  Intézetek  --  Állattudományi és Vadgazdálkodási Intézet  --  Szakdolgozati témák

Szakdolgozati témák

VADGAZDÁLKODÁSI TÁRGYÚ SZAKDOLGOZATI TÉMÁK NAPPALI ÉS LEVELEZŐS BSc-s és FSZ-es HALLGATÓKNAK


A szakdolgozat elkészítéséről rendelkező kari szabályzat: Itt


VADGAZDÁLKODÁSI TÁRGYÚ SZAKDOLGOZATI TÉMÁK NAPPALI ÉS LEVELEZŐS BSc-s HALLGATÓKNAK


Vadgazdálkodási, állományszabályozási, vadbiológiai szakdolgozati témák:

 

Konzulens: Dr. Majzinger István egyetemi docens
 

Cím

Őzagancsok tömeg- és koreloszlásának elemzése az érmes trófeák tükrében az OTB statisztikái alapján.

Az gímszarvas vagy az őzállomány szabályozásának értékelése a vadgazdálkodási statisztikák alapján (adott megyében, körzetben).

Őzlétszám meghatározása populáció-rekonstrukcióval (adott megyében, körzetben).

Gímszarvas létszám meghatározása populáció-rekonstrukcióval (adott megyében, körzetben).

A mezei nyúl populáció-dinamikája és hasznosításának értékelése (adott területen).

A mezei nyúl terítékösszetételének vizsgálata és a hasznosítás tervezése (adott területen).

A rókaállomány populációs paraméterekre alapozott szabályozása (adott területen).

A róka és az apróvadállomány változásának vizsgálata (adott területen).

A vaddisznó terjeszkedésének okai és következményei (adott területen).

Az apróvad-gazdálkodás (fácán, fogoly, vízivad külön-külön, vagy komplex) elemzése és értékelése (adott területen).

A nagyvad-gazdálkodás (gím, dám, őz, muflom, vaddisznó külön-külön, vagy komplex) elemzése és értékelése (adott területen).


 

Vadgazdálkodási, állományszabályozási, élőhelyfejlestési, vadkárral kapcsolatos szakdolgozati témák:

 

Konzulens: Barta Tamás adjunktus

 

Cím

Az őzállomány intenzív takarmányozásának hatása az agancsnövekedésre (adott területen).

Az ozagancsok nagyságát meghatározó környezeti tényezok értékelése.

A muflon mennyiségi és minőségi szabályozásának értékelése (adott területen).

Az élőhely értékelése és fejlesztési lehetőségei (adott területen).

Élohelyfejlesztési lehetoségek az apróvad-állomány növelése érdekében.

Erdei élohelyfejlesztési terv készítése egy adott vadgazdálkodási egység területére.

Nagyvadállomány kártételének vizsgálata különböző mezőgazdasági kultúrákban (adott területen).

Vadkár vizsgálata különbözo mezogazdasági növénykultúrákban.

Vadkármegelozési gyakorlat összehasonlítása (különbözo területeken).

A dám mennyiségi és minőségi szabályozásának értékelése (adott területen).

 


 

 

Trófeabírálati, vadászati jogi, ökonómiai és károkozó vadfajokkal kapcsolatos szakdolgozati témák:

 

Konzulens: Pappné Nagypál Judit tanársegéd

 

Cím

Különleges rendeltetésű vadászterület kezelésének értékelése.

A ragadozógazdálkodás értékelése statisztikai adatok alapján (adott körzetben).

A kártékony vadfajok kezelése és hatása az apróvadállományra (adott területen).

Vadelhullás elemzése statisztikai adatok alapján

A varjúfélék vadgazdálkodási jelentősége és terítékalakulása (adott körzetben).

A trófeabírálat rendszerének elemző értékelése.

A Nadler- és a CIC-képlet összehasonlító elemzése

Egy üzemtervi időszak eredményeinek értékelése (adott területen).

A vadgazdálkodás jogi szabályozásának változása, értékelése (meghatározott időszakot tekintve).

Az élőnyúl befogás ökonómiai értékelése adott vadászterületen

A fácánkibocsátás ökonómiai értékelése adott vadászterületen

A vadállomány becslésének gyakorlata adott vadászterületen

 

 

Zárttéri vadtenyésztési, vadtakarmányozási és tárgyú szakdolgozati témák:

 

Konzulens: Dr. Bodnárné Dr. Skobrák Erika adjunktus

 

Cím

A vaddisznó zárttéri tartásának elemző értékelése (adott területen).

A gímszarvas zárttéri tartásának elemző értékelése (adott területen).

A dám zárttéri tartásának elemző értékelése (adott területen).

A muflon zárttéri tartásának elemző értékelése (adott területen).

A fácán zárttéri tenyésztésének elemző értékelése (adott területen).

Hazai vadfajok takarmányozása

 

 

Zárttéri vadtenyésztési, vadegészségtani, vadhúsfeldolgozási szakdolgozati témák:

 

Konzulens: Dr. Pinnyey Szilárd adjunktus

 

Cím

Őzállományok parazitológiai felmérése (adott területen).

Rókák veszettség elleni immunizálásának tapasztalatai és következményei (adott területen).

Vadászkutya-tartás állategészségügyi kérdései.

Vadhúsfeldolgozás elemző értékelése.

A mezei nyúl tularémiája.

A fogoly zárttéri tenyésztésének elemző értékelése (adott területen).

A vadkacsa zárttéri tenyésztésének elemző értékelése (adott területen).


 


 

ÁLLATTENYÉSZTÉSI-, ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI TÉMÁJÚ SZAKDOLGOZATI TÉMÁK NAPPALI ÉS LEVELEZŐS BSc-s, ÁLLATTENYÉSZTŐ MÉRNÖK FSZ, MEZŐGAZASÁGI MÉRNÖK FSZ NAPPALI ÉS LEVELEZŐ HALLGATÓKNAK


Kiskérődzők (juh, kecse) témájú szakdolgozati témák:


Konzulens: Halász András tanársegéd


Cím

Kiskérődzők (juh és kecske) csülökszarujának vizsgálata a lábvégbetegségek megelőzése céljából.

A szaporaság értékelése különböző genotípusú juhoknál.

A hústermelés értékelése különböző genotípusú juhoknál.

A juhtejtermelés technológiája adott üzemben.

A magyar merinó szaporaságának és hústermelésének növelési lehetőségei adott üzemben


Konzulens: Dr. Kocsisné Dr. Gráff Myrtill adjunktus


Cím

A takarmányozás hatása a kecsketej összetételére és a tejtermelésre

Tejelő kecskék kondíciójának vizsgálata

Tejelő kecskék kondíciójának és szaporasági mutatóinak elemzése


Szarvasmarha, ló, állatvédelem témájú szakdolgozatok:


Konzulens: Mikó Józsefné Dr. Jónás Edit adjunktus


Szarvasmarhatenyésztés:


Cím

A laktációs tejtermelési színvonal hatása holstein-fríz génösszetételű tehénállomány szaporodásbiológiai paramétereire.

Holstein-fríz tenyészetek tenyésztési stratégiájának elemzése

Holstein-fríz tenyésztők munkáját támogató mutatók értékelése

Tejelő tehenek kodícióbírálata, a kondíció hatása a tejtermelésre, valamint a szaporasági mutatókra

Holstein-fríz tehenek tejtermelésének és a tej szomatikus sejtszámának vizsgálata

Különböző bikáktól származó holstein-fríz tehén-csoportok tejtermelési eredményei.

Életteljesítmények elemzése tejtermelő tehén-populációban.

Anyai tulajdonságok húshasznosítású tehénállományban.

Holstein-fríz üszők élőtömegének növekedése születéstől tenyésztésbevételig.

A tej minőségi és mennyiségi paramétereinek vizsgálata


Lótenyésztés:


Cím

Az ugró teljesítmény és a testméretek kapcsolata a sportló tenyésztésben

Nemesítő fajták felhasználása az ugróteljesítmények javítására

Versenypályáról lejött lovak teljesítménye a lovassportban


Állatvédelem:


Cím

Állatszállítás állatvédelmi kérdései

Szarvasmarhatelepek állatjóléti diagnosztikai vizsgálata

Sertéstelepek állatjóléti diagnosztikai vizsgálata

Baromfitelepek állatjóléti diagnosztikai vizsgálataBaromfi, sertés és hobbiállat tartás és tenyésztés, valamint génmegőrző és etológiai vizsgálatok:


Konzulens: Benk Ákos adjunktus


Cím

Különböző takarmányozási technológiák hatása a hízósertések vágási eredményeire.

Tenyészsertések reprodukciós teljesítményeinek értékelése.

Különböző genotípusú és ivarú vágósertések hízási és vágási teljesítményei.

Tenyészsertések viselkedésének értékelése

A struccok viselkedésének vizsgálata, hazai, zárt tartásban.

Baromfitermék előállítás eredményességét befolyásoló tényezők vizsgálata adott üzemben.

A postagalamb-tartás és -versenyzés lehetőségei.

Őshonos- és régen honosult állatok tenyésztésének és termelésének vizsgálata adott tenyészetben

A magyar kendermagos tyúk génmegőrző fenntartása.


Állategészségügyi témák (gazdasági és haszonállatok)


Konzulens: Dr. Pinnyey Szilárd adjunktus


Cím

Tejelő szarvasmarhák lábvég-betegségeinek vizsgálata

Tejelő szarvasmarhák reprodukciós mutatóinak vizsgálata

Hústípusú szarvasmarhák STV eredményeinek vizsgálata

Kedvtelésből tartott állatok adott betegségeinek vizsgálata

 

 

 

TAKARMÁNYOZÁSI TÉMÁJÚ SZAKDOLGOZATI TÉMÁK NAPPALI ÉS LEVELEZŐS BSc-s, ÁLLATTENYÉSZTŐ MÉRNÖK FSZ, MEZŐGAZASÁGI MÉRNÖK FSZ NAPPALI ÉS LEVELEZŐ HALLGATÓKNAK

 

Konzulens: Szűcsné Dr. Péter Judit egyetemi tanár

 

Biológiai tartósítószerek hatása a silókukorica erjedésdinamikájára és aerob stabilitására

Biológiai tartósítószerek használata a lucernasilózásban

Az EU-hoz csatlakozás hatása az állatok takarmányozására (üzemi példán keresztül)

Tehenek evési viselkedése az ellést követő involúciós időszakban / szárazonállás idején

Takarmányozás hatása a tejtermelésre és tej minőségre

A borjak evési viselkedése egyedi ketreces ill. kiscsoportos tartásban

Húsmarhák takarmányozási technológiájának elemzése

Sertések hagyományos- és korszerű takarmányozása

Csongrád vagy adott megye tehéntartó kisgazdaságainak takarmányozási technológiái

Baromfiak (választott faj, hasznosítás) takarmányozásának elemzése

Keveréktakarmány-gyártás és felhasználás Csongrád megyében (vagy az ország más megyéjben)

Legelő hasznosítás Csongrád megyében (vagy az ország más megyéjében)

Állattartás Csongrád megye tájvédelmi legelőterületein (vagy más tájvédelmi legelőterületen)

Juhok takarmányozása (választott üzemben)

A korszerű lótakarmányozás bemutatása

Őshonos állatfajok takarmányozása

 


 

 Lehetőség van saját téma választására is, amennyiben azt a konzulenssel megbeszélik.

A szakdolgozat témáját a szakdolgozati útmutatóban foglaltak szerint a 204-es szobában Gazos Zoltánné adminisztrátornál kell megadni március 10-ig a Szakdolgozat illetve TDK dolgozat témák nyilvántartása c. nyomtatványon. Előtte a választott konzulenssel egyeztetni szükséges. A később leadott szakdolgozat nyilvántartásokat csak külön eljárási díj befizetése után regisztráljuk.