Szegedi Tudományegyetem, Mezőgazdasági Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Karunkról  --  Szervezeti felépítés  --  Intézetek  --  Növénytudományi és Környezetvédelmi Intézet  --  Szakdolgozati témák

Szakdolgozati témák

A NÖVÉNYTUDOMÁNYI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI INTÉZET

SZAKDOLGOZATI TÉMÁI

 

Dr. Monostori Tamás főiskolai tanár

Az édesburgonya termesztéstechnológiájának fejlesztése

Növényi sejt- és szövettenyésztés (batáta, dísznövények stb.)

Növényi biotechnológia/növénynemesítés aktuális kutatási programjai (GK Nonprofit Kft.-vel közösen)

Szántóföldi és kertészeti növények vetőmagtermesztése adott gazdaságban

ELTE Füvészkerttel (Bp.) és GK Nonprofit Kft.-vel közösen: Bekapcsolódás a selyemvirág (Lagerstroemia sp.) nemesítésébe, szövettenyésztésébe (helyszín: Gabonakutató, Szeged)

 

Dr. habil. Jakab Péter egyetemi docens

Szántóföldi növények termesztéstechnológiájának bemutatása, értékelése

Szántóföldi növények különböző agrotechnikai reakciójának (vetésváltás, talajművelés, tápanyagellátás, vetésidő, növényszám, növényvédelem, öntözés) vizsgálata

Szántóföldi és kertészeti kultúrák integrált növényvédelme

Gyógy- és fűszernövények termesztéstechnológiájának bemutatása, értékelése

Gyógy- és fűszernövények agrotechnikai reakciójának (vetésváltás, talajművelés, tápanyagellátás, vetésidő, növényszám, növényvédelem, öntözés) vizsgálata

 

Dr. habil. Lantos Ferenc egyetemi docens

Rovarkártevők elleni védekezés lehetőségei

Kertészeti kultúrák termesztéstechnológiája, feldolgozása egy adott gazdaságban

Kertészeti kultúrák szaporítása (vetőmagtermesztés, faiskola stb.)

Kertészeti növények baktérium okozta betegségeinek vizsgálata

Biológiai növényvédelem lehetőségei zöldséghajtatásban

Étkezési paprika fajtaösszehasonlító vizsgálatok

Tápanyag hatása a zöldségnövények termésalakulására

Intenzív gyümölcstermesztési rendszerek bemutatása

 

Dr. Sisák István tudományos főmunkatárs

Egy precíziós módszerekkel művelt tábla digitális adatainak kiértékelése

Digitális talajtérképezés WRB kategóriák szerint egy kisebb magyarországi régióban

Talajtani adatok értékelése a precíziós gazdálkodás számára

Kezelési egységek kialakítása különböző input adatok alapján a precíziós gazdálkodásban

 

Ledóné Dr. Darázsi Hajnalka főiskolai docens

Génmegőrzés a kertészeti növényeknél

Rezisztencianemesítés a zöldség fajoknál

Fajtahasználat a zöldségtermesztésben

Döntéstámogató eszközök és módszerek alkalmazása a fóliás zöldséghajtatásban

Talaj nélküli zöldséghajtatás technológiai kérdései

 

Dr. Csontos Györgyi főiskolai docens

Hüvelyes növények termesztése

Zöldborsó rezisztencia nemesítés

Burgonya nemesítés

Vetőmag és szaporítóanyag előállítás

Zöldségkülönlegességek

Zöldségfélék egyszerű hajtatása

 

Dr. Vojnich Viktor főiskolai docens

Gyógy- és fűszernövények termesztése

Szántóföldi növények termesztéstechnológiája (tápanyag-utánpótlás, növényvédelem)

Görögszéna termesztése

Invaziv, allergén növények pollenmérése

Növényvédelem (kórokozók -, kártevők -, gyomok elleni védekezés)

 

Dr. Süli Zakar Tímea főiskolai docens

Gazdálkodás a környezettudatosság jegyében

A mezőgazdaság és a környezet kapcsolata, a mezőgazdasági tevékenység negatív és pozitív hatásainak elemzése

Öntözővizek minőségi vizsgálata (Dr. Hupuczi Júliával közös témavezetés)

Termőtalajok elemtartalmának vizsgálata környezetvédelmi szempontok alapján (Dr. Hupuczi Júliával közös témavezetés)

Termőtalajok minőségi vizsgálata (Dr. Hupuczi Júliával közös témavezetés)

 

Dr. Sallai László főiskolai docens

Szélenergia hasznosítás vizsgálata egy adott üzem esetében

Vízenergia hasznosítási vizsgálata egy adott üzem esetében

Biomassza energetikai hasznosítás vizsgálata egy adott üzem esetében

Napenergia hasznosítás vizsgálata egy adott üzem esetében

Geotermikus energia hasznosításának vizsgálata egy adott üzem esetében

Biogáz termelés és hasznosítás egy állattartó telep esetében

 

Dr. Somogyi Norbert főiskolai docens

A fűszerpaprika gazdaságos termesztésével kapcsolatos magyarországi környezeti és társadalmi kihívások (elsősorban Vidékfejlesztő agrármérnök MSc számára)

Globális kihívások a mezőgazdasági termelésben - az agrárkutatás lehetséges szerepe az ezekre adandó válaszokban (elsősorban Vidékfejlesztő agrármérnök MSc számára)

 

Dr. Hupuczi Júlia tudományos munkatárs

Belvíz kialakulásának okai adott területen

Magyarország aszályhelyzete

Az öntözés talajra gyakorolt hatásának vizsgálata tetszőlegesen választott területen

Öntözővizek minőségi vizsgálata (Dr. Süli-Zakar Tímeával közös témavezetés)

Adott terület talajtani vizsgálata, a talaj szerkezeti állapotának jellemzése

A legjellemzőbb talajdegradációs folyamatok vizsgálata

Talajművelési technológiák összehasonlító elemzése

Talajművelés hatása a talajok fizikai állapotára

Termőtalajok elemtartalmának vizsgálata környezetvédelmi szempontok alapján (Dr. Süli-Zakar Tímeával közös témavezetés)

Termőtalajok minőségi vizsgálata (Dr. Süli-Zakar Tímeával közös témavezetés)

 

Szarvas Adrienn tanársegéd

Szántóföldi és kertészeti kultúrák növényvédelmi problémái

Szántóföldi növények termesztéstechnológiájának bemutatása, értékelése

 

EGYÉB, AZ INTÉZET ÁLTAL OKTATOTT TÁRGYAKHOZ KAPCSOLÓDÓ SAJÁT TÉMÁKKAL IS VÁRJUK JELENTKEZÉSÜKET!