Szegedi Tudományegyetem, Mezőgazdasági Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Karunkról  --  Szervezeti felépítés  --  Intézetek  --  Növénytudományi és Környezetvédelmi Intézet  --  Oktatott tárgyak

Oktatott tárgyak

Az egyes tantárgyakhoz rendelt számok a tárgy oktatóját jelölik az alábbiak szerint:

Munkatársak:

 

Intézetvezető:


Dr. Monostori Tamás PhD


főiskolai tanár


(1)


Oktatók:


Prof. Dr. Tanács Lajos CSc


egyetemi tanár


(2)


 


Dr. Kristó István PhD


főiskolai docens


(3)


 


Dr. Süli Zakar Tímea PhD


adjunktus


(4)


 


Lantos Ferenc


adjunktus


(5)


 


Mészárosné Herbich Katalin


tud. segédmunkatárs


(6)


 


Rozik Éva


tanszéki mérnök


(7)


Adminisztrátor:


Bereczkiné Kovács Erzsébet


 


(13)


Óraadók:


Gazdagné dr. Torma Mária PhD


főiskolai tanár


(8)


 


Dr. Szalma Elemér PhD


főiskolai docens


(9)


 


Dr. Rédei Dóra PhD


egyetemi adjunktus


(10)


 


Bán Gergely


doktorandusz


(11)


 


Czeglédi Margit


virágkötő


(12)


 

 

Oktatott tantárgyak:

Kötelező:

Agrár-környezetgazdálkodás


(4)


Agrokémia


(5)


Agrometeorológia


(6)


Alternatív növénytermesztés


(3)


Biotermék előállítás


(4)


Dísznövénytermesztés


(5)


Földműveléstan


(3)


Gyógynövény- és drogismeret


(10)


Gyombiológia, gyomszabályozás


(3, 8)


Gyümölcstermesztés és szaporítás


(2, 5, 7)


Integrált növényvédelem


(11)


Kertészet


(2, 5, 7)


Komplex növényvédelem


(3)


Környezetvédelem és vízgazdálkodás


(4)


Mezőgazdasági biotechnológia


(1)


Mezőgazdasági környezetvédelem


(4)


Mezőgazdasági termékek feldolgozása


(2)


Növényélettan


(1)


Növénykórtan alapjai


(5)


Növénykórtan


(3)


Növénynemesítés


(1)


Növényrendszertan és -társulástan


(7, 9)


Növénytan


(7, 9)


Növénytermesztéstan


(1, 7)


Növénytermesztéstani alapismeretek


(1)


Növényvédelem


(3)


Növényvédelmi állattan alapjai


(5)


Növényvédelmi állattan


(3)


Szőlészet, borászat


(2, 5, 7)


Talajtan


(6)


Talajtani és agrokémiai alapismeretek


(6)


Termékfeldolgozás, minőségirányítás


(2)


Terrarisztika


(1)


Vetőmagtermesztés


(1)


Vízgazdálkodás


(6)


Zöldségtermesztés, hajtatás


(5)


 

 

Szabadon választható:

Dísznövénytermesztés


(5)


Kertépítés és fenntartás


(5)


Környezetbarát növényvédelem


(3, 5)


Melegégövi növénytermesztéstani ismeretek


(1)


Terrarisztika


(1)


Virágkötészet


(12)