Szegedi Tudományegyetem, Mezőgazdasági Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Karunkról  --  Szervezeti felépítés  --  Intézetek  --  Gazdálkodási és Vidékfejlesztési Intézet  --  Intézeti köszöntő

Intézeti köszöntő

Köszöntjük az SZTE MGK Gazdálkodási és Vidékfejlesztési Intézet honlapján!

Kedves Hallgató, Tisztelt Érdeklődő!


Köszöntjük az SZTE MGK Gazdálkodási és Vidékfejlesztési Intézet honlapján!


Az intézet alapfeladatának azt tekinti, hogy a mezőgazdasági és vadgazda mérnökök számára olyan gazdálkodási ismereteket nyújtson, ami képessé teszi őket arra, hogy a különböző típusú mezőgazdasági és vadgazdálkodási vállalkozásokban vállalkozóként és/vagy menedzserként dolgozva az ökonómiai szempontokat is kellően érvényesítő döntéseket hozzanak. Az „Agrárgazdasági és logisztika” modul keretében folyó oktatás ezen kívül olyan ismeretek elsajátítását is célozza, melyek a mezőgazdasági és vadgazdálkodási vállalkozásokon túlmenően a gazdasági szféra egyéb - pénzügyi, szakigazgatási, kereskedelmi, minőségirányítási, logisztikai, szaktanácsadási - területein is hasznosíthatók. Az intézet keretében oktatjuk a Filozófia és kultúrtörténet c. tantárgyat, amely a hallgatók látókörét, korábbi ismereteiket bővíti, és a kulturális hagyományok iránti fogékonyságukat is növeli. Munkatársaink folyamatosan ösztönzik, kutatásaikba való bevonásukkal segítik Hallgatóink TDK mozgalomban való részvételét. Az alapképzésben jó eredményt elért hallgatóink alkalmassá válnak a mesterképzésben való továbbtanulásra is.


Az intézet a Mezőgazdasági mérnök szak "Agrárgazdasági és logisztika" és „Társállattenyésztő” specializáció vezetéséért felelős.


A „Társállattenyésztő” specializációt választók az általános mezőgazdasági, mérnöki és gazdasági tárgyakon túl, olyan tantárgyakat hallgathatnak, amelyek többek között akvarisztikai, terrarisztikai, nyúl- és prémes állat-, kutya- és lótenyésztési ismeretanyaggal egészítik ki és bővítik a hallgatók ismereteit. A tananyag a társállatok rendszertani szempontból széles skálájával, valamint a speciális célú (pl. terápia) állattartással is foglalkozik.


Az "Agrárgazdasági és logisztika" specializációt választó hallgatóknak lehetőségük van az ökonómiai szemlélet elsajátításán túl a Gazdálkodási és Vidékfejlesztési Intézet és a nemzetközi hírű TÜV Rheinland InterCert Kft. közötti együttműködés eredményeként, "Minőségirányítási rendszerreferens" bizonyítvány megszerzésére.


Az intézetben a nyelvoktatás területén Hallgatóink számára olyan nyelvi (angol, német, orosz) képzést nyújtunk, amely képessé teszi őket a külföldi tanulásra, illetve munkavállalásra. A diplomaszerzés feltétele a BSc képzésben a középfokú nyelvvizsga-bizonyítvány megléte. A nyelvi kurzus felvételéhez érettségi, illetve legalább 2 éves előképzettség szükséges az adott nyelvből. A sikeres nyelvvizsga letételét elősegítjük rendszeres nyelvvizsgára felkészítő kurzusok szervezésével.Üdvözlettel:


 

Dr. habil. Bodnár Károly intézetvezető, főiskolai tanár
és az intézet valamennyi munkatársa