Szegedi Tudományegyetem, Mezőgazdasági Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Karunkról  --  Elérhetőségek

Belső elérhetőségek

Nyomtatható változat (PDF)

Dékáni Hivatal


Dr. habil. Horváth József
dékán, egyetemi docens

100


horvath@mgk.u-szeged.hu
Dr. Jani Péter
mb. hivatalvezető
112
jani.peter@mgk.u-szeged.hu
Galyas Dagmar Jutta
nemzetközi előadó
102
galyas@mgk.u-szeged.hu
Vörösné Szappanos Éva
főmunkatárs
126
vorosne@mgk.u-szeged.hu
Palotás János
projekt menedzser
170
palotas@mgk.u-szeged.hu
Földi Elek István
oktatástechnikus

161

foldi@mgk.u-szeged.hu
Kelle János
rendszergazda

137

kellej@mgk.u-szeged.hu
Tóthné Kardos Ágnes
előadó
100
tothne@mgk.u-szeged.hu
Keresztesné Deme Márta számviteli előadó 106 deme@mgk.u-szeged.hu
Hegyiné Nagy Éva
gazdasági ügyintéző 105
hegyine.eva@mgk.u-szeged.hu
Kis Rozália gazdasági ügyintéző 106
kisr@mgk.u-szeged.hu
Kurai Ferenc gondnok
111
kurai@mgk.u-szeged.hu

 

Tanulmányi Osztály
Antalicz Zoltánné
osztályvezető

154


antalicz@mgk.u-szeged.hu
Nagy Tímea
tanulmányi előadó

110


nagy@mgk.u-szeged.hu

 

 

Továbbképzési Osztály és Szaktanácsadási Központ
tovabbkepzes/kukac/mgk.u-szeged.hu

Barna Péter
osztályvezető

145


barna@mgk.u-szeged.hu
Gubicsné Zsarkó Ágnes
továbbképzési előadó
144
gubicsne@mgk.u-szeged.hu

 

 

Könyvtár
Palotásné Pánti Róza
könyvtárvezető

162


roza.palotas@ek.szte.hu
Kaszás Tímea
könyvtáros

162


timea.kaszas@ek.szte.hu

 

 

Telefonközpont-porta
mgkporta/kukac/mgk.u-szeged.hu

Nagy Sándorné  

200


mgkporta@mgk.u-szeged.hu
Sütőné Bera Julianna
 

200


mgkporta@mgk.u-szeged.hu

 

 

Műhely
 

171


 
Kazánház
 

179


 

 

 

Kollégium
6800 Hódmezővásárhely, Petőfi Sándor utca 10-12. Tel.: (62) 532-998

Dr. Dr. Komarek Levente
kollégiumvezető

151


komarek@mgk.u-szeged.hu
Békefi Pál
kollégiumi gondnok, szálláshely ügyintéző
165
bekefi.pal@mgk.u-szeged.hu
Kollégium porta
 

180


kollporta@mgk.u-szeged.hu
Sólyom Bisztró
 

164

222-510
 

 

SZTE Tangazdaság Kft.
6800 Hódmezővásárhely, Tanya 1447. Tel.: (62) 534-585

Dr. Gáspár Lajosné
ügyvezető (30/278-6242)

15


szte.tangazdasag@gmail.com

 

 

BOPPE Tejfeldolgozó Kft.
6800 Hódmezővásárhely, Tanya 1447. Tel.: (62) 534-586

 

Takács Ferenc Képző Központ
Tel. / Fax.: 62 / 220-864


Barna Péter

barna@mgk.u-szeged.hu


 

Állattudományi és Vadgazdálkodási Intézet
Dr. Majzinger István
intézetvezető, egyetemi docens

116


mi@mgk.u-szeged.hu
Prof. Szűcsné dr. Péter Judit
egyetemi tanár

122


szucsne@mgk.u-szeged.hu
Dr. Bodnárné dr. Skobrák Erika
főiskolai docens
128
bodnarne@mgk.u-szeged.hu
Dr. Deim Zoltán főiskolai docens 206
deim@mgk.u-szeged.hu
Mikó Józsefné Dr. Jónás Edit
főiskolai docens
156
mikone@mgk.u-szeged.hu
Dr. Kocsisné dr. Gráff Myrtill főiskolai docens 203
graff@mgk.u-szeged.hu
Dr. Benk Ákos
adjunktus, intézetvezető-helyettes

202


benkakos@mgk.u-szeged.hu
Dr. Barta Tamás
adjunktus

147


barta@mgk.u-szeged.hu
Dr. Pinnyey Szilárd
adjunktus

202


pinnyey@mgk.u-szeged.hu
Süli Ágnes
tudományos segédmunkatárs
130
suli@mgk.u-szeged.hu
Kiss Orsolya
tanársegéd
130
kiss.orsolya@mgk.u-szeged.hu
Pappné Nagypál Judit
tanársegéd
103
nagypalj@mgk.u-szeged.hu
Kovács Éva
laboráns
131
kovacs@mgk.u-szeged.hu
Gazos Zoltánné
adminisztrátor
114
gazosne@mgk.u-szeged.hu
Mikrobiológiai labor
(138. terem)

149


 

 

Gazdálkodási és Vidékfejlesztési Intézet
Dr. habil. Bodnár Károly
intézetvezető, főiskolai tanár

153


bodnar@mgk.u-szeged.hu
Prof. Dr. Benet Iván
egyetemi tanár

105


benet@mgk.u-szeged.hu
Dr. Horváth József
dékán, egyetemi docens

100


horvath@mgk.u-szeged.hu
Dr. habil. Makra László egyetemi docens 152
makra@mgk.u-szeged.hu
Hódiné Szél Margit
főiskolai docens

183


hodine@mgk.u-szeged.hu
Dr. Dr. Komarek Levente
oktatási dékánhelyettes,
főiskolai docens

151


komarek@mgk.u-szeged.hu
Dr. Jani Péter
tanársegéd
112
jani.peter@mgk.u-szeged.hu
Benkné Gesztesi Zsuzsanna
tanársegéd

152


gesztesi@mgk.u-szeged.hu
Dr. Mári Edit Ilona
főiskolai docens

186


mari@mgk.u-szeged.hu
Kopunovicsné Bodor Márta
nemzetközi előadó

150

bodor@mgk.u-szeged.hu

 

Növénytudományi és Környezetvédelmi Intézet
Dr. Monostori Tamás
Közkapcsolati dékánhelyettes, intézetvezető, főiskolai tanár

125


mt@mgk.u-szeged.hu
Prof. Dr. Tanács Lajos
egyetemi tanár

124

tanacs@mgk.u-szeged.hu
Dr. Jakab Péter
főiskolai docens
204
jakabpeter@mgk.u-szeged.hu
Dr. Lantos Ferenc
főiskolai docens

149

lantos@mgk.u-szeged.hu
Dr. Sallai László
adjunktus
135
sallai@mgk.u-szeged.hu
Dr. Süli-Zakar Tímea
adjunktus
201
sulizakartimea@mgk.u-szeged.hu
Dr. Hupuczi Júlia
adjunktus
123
hupuczi@mgk.u-szeged.hu
Mészárosné Herbich Katalin
tudományos segédmunkatárs
123
herbich@mgk.u-szeged.hu
Rozik Éva
tanszéki mérnök

123


rozik@mgk.u-szeged.hu