Szegedi Tudományegyetem, Mezőgazdasági Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Információk  --  Hallgatóknak  --  Testnevelés kurzussal kapcsolatos információk

Testnevelés kurzusok felvételének szabályzata

Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Kar Testnevelés kurzusok felvételének szabályzata

 

Tisztelt Hallgatók!

 

Az SZTE Mezőgazdasági Karon az alapképzésre felvett nappali tagozatos mérnök hallgatóknak két félévben testnevelési kurzus teljesítése kötelező, kritérium tárgy jelleggel. A testnevelés kurzusok ingyenesek.

A képzés formája: heti 2 óra gyakorlat a választott sportágban mely 2 óra,egy alkalmi követelmény teljesítésnek számít.

A képzés módja: a testnevelő tanár által meghirdetett és elfogadott kurzusok. - kosárlabda, röplabda, labdarúgás, kézilabda, asztalitenisz, úszás, kondicionálás.

 

  1. A hallgatónak a félév folyamán 12 alkalommal kell a választott kurzuson megjelenni és a követelményeket teljesíteni. A követelmények teljesítése a szorgalmi időszak utolsó hetéig lehetséges. A hallgató a kurzusfelvétel szabályainak megfelelően köteles a leckekönyvébe a testnevelést felvenni.A testnevelés kurzusfelvétele az ETR-ben meghirdetettek szerint a megadott határidőn belül lehetséges, majd a sportági jelentkezés a testnevelő tanárnál történik a szorgalmi időszak első hetében. Határidő után a kurzusokat csak a testnevelő tanár engedélyével mulasztási díj megfizetése mellett lehet felvenni.
  2. Az első két félévben a testnevelés felvétele kötelező, és csak itt kötelezően biztosított a kurzushoz jutás.
  3. A testnevelés kurzus alóli felmentés kérelmét a szorgalmi időszak megkezdése előtt a testnevelő tanárnak kell benyújtani a hozzá tartozó dokumentumokkal együtt (orvosi igazolás, sportegyesületi kikérő és igazolás, egyéni tanrend, külföldi részképzés, stb). A felmentések elfogadásáról a hallgató értesítést kap.
  4. A követelmények teljesítéséhez félévente csak egy kurzus vehető figyelembe, minden más beszámításhoz a testnevelő tanár engedélye szükséges.

Értékelés:
Az indexbe aláírást kap az a hallgató, aki a 12 foglalkozást teljesítette. Valamint a sportolói felmentést megkapta és a félév során a felmentés alapjául szolgáló sporttevékenységben rendszeresen részt vett és az erről szóló igazolást csatolja.
Nem teljesített minősítést kap az a hallgató, aki az 1. pontban leírtakat nem teljesítette. 
Az indexbe az oktató aláírását a szorgalmi időszak utolsó napjáig kell megszerezni.

Méltányosság:
A hiányzó (fel nem vett, vagy nem teljesített) kurzusok a képzési idő első két félévén túl is teljesíthetőek. Egy félévben csak egy kurzus pótolható. A pótlást kérvény nélkül az ETR-ben kell felvenni.

Abszolutórium követelmények:
Két félévben legalább egy-egy megfelelt minősítésű testnevelés kurzus teljesítése az abszolutórium része, záróvizsgára az bocsátható, aki az előírásokat teljesítette.

 
Kiegészítő rendelkezések:
A külföldön vagy Hódmezővásárhelyen kívüli részképzésben tanuló hallgatók testnevelési kötelezettségeiknek egyedi felmentés szerint tesznek eleget a testnevelő tanár engedélye alapján. Az egyedi elbírálás szerinti igényüket kötelesek a félév megkezdése előtt a testnevelő tanárnál bejelenteni.

Más intézményben, külön végzettséggel bizonyítottan teljesített féléveket a szükséges dokumentumok (index fénymásolata) bemutatása után a testnevelő tanár elfogadja. Ebben az esetben a kurzusbeszámításhoz kapcsolódó kurzusokat kell felvenni.
Minden más egyedi problémák esetében a vezető testnevelő tanárhoz kell fordulni.

  Szilágyi László testnevelő tanár