Szegedi Tudományegyetem, Mezőgazdasági Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Információk  --  Hallgatóknak  --  Nyári gyakorlat

Nyári gyakorlat (Vadgazda BSc, levelező tagozat)

VADGAZDA MÉRNÖK, LEVELEZŐ TAGOZATOS HALLGATÓK GYAKORLATAI

(2008. SZEPTEMBERTŐL INDULÓ ÉVFOLYAMOK)

 

NYÁRI GYAKORLAT

  1. Szakmai gyakorlat 1 hét I/2 félévben (nyáron is) (apróvadas) – (LVBGY7021 )-TEMATIKA
  2. Szakmai gyakorlat 2 hét II/2 félévben (nyáron is) (nagyvadas) – (LVBGY7022) -TEMATIKA

 

GYAKORLATRÓL SZÓLÓ NAPLÓ ÍRÁSÁNAK SZEMPONTJAI

 

A naplót gépelve kell elkészíteni! A félév elfogadásának a feltétele a tartalmilag és szerkezetileg megfelelő esszészerű napló leadása.

A naplót a gyakorlati helyre vonatkozóan esszészerűen kell megírni, melyben ki kell elemezni a gyakorló hellyel, illetve a gyakorlati tevékenységgel kapcsolatos feladatokat, kérdéseket, eseményeket.

A dokumentum 10.000 – 15.000 karaktert tartalmazzon (szóköz nélkül), ezen felül (ha van) táblázatokat, grafikonokat ill. képeket, melyeket a mellékletben kell elhelyezni és a szövegben ezekre utalni kell. Betűtípus: Times New Roman, margók: 2,5 cm, a szöveg 12-es betűnagyságú, szimpla sorközű, sorkizárt legyen.

A borítólap tartalmazza a gyakorlat helyét és pontos idejét, a hallgató nevét, évfolyamát, tagozatát, illetve a gyakorlat vezetőjének nevét és beosztását.

A napló utolsó oldala tartalmazza a munkáltató által adott hivatalos (pecsét, aláírás) nyilatkozatot, hogy a hallgató a gyakorlatot letöltötte (dátum: tól –ig) és a naplóban leírtak a valóságnak megfelelnek.

Az esszét egy példányban nyomtatva és műanyag dossziéba lefűzve kell bemutatni!

Ezen kívül elektronikus formában is el kell készíteni. A dokumentum neve a hallgató nevét tartalmazza (pl:Kiss_István.doc). A dokumentumot a Coospace rendszerébe a kurzusnál meghirdetett menüpontjába kell feltölteni.

Azok az esszék, melyek tartalmilag és szerkezetileg nem felelnek meg a követelményeknek, nem kerülnek elfogadásra.

Beadási határidő: 2012.09.27.

Határidőn túl leadott napló késedelmi díj ellenében kerül elfogadásra!