Szegedi Tudományegyetem, Mezőgazdasági Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Szolgáltatások  --  Dél-alföldi Regionális Szaktanácsadási Központ

Bemutatkozás

A regionális szaktanácsadási központok az ország 7 régiójában kerültek kialakításra. A Dél-alföldi Regionális Szaktanácsadási Központ a Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Karán, Hódmezővásárhelyen alakult meg 1998-ban, az FVM megbízása alapján. Feladatait a Továbbképzési Osztály és Szaktanácsadási Központ, mint Karon belüli szervezeti egység látja el. A régióhoz Csongrád megyén kívül Bács-Kiskun megye és Békés megye tartozik. Előbbi megyében a Kecskeméti Főiskola Kertészeti Főiskolai Kara, az utóbbiban a gyomaendrődi Bethlen Gábor Szakképző Iskola és Kollégium voltak azok az intézmények, amelyek ellátták a szaktanácsadással kapcsolatos területi feladatokat. A szaktanácsadási rendszer felállításának célja a mezőgazdaság versenyképességének javítása volt, szakmai ismeretek és információk közvetítése révén.

A Dél-alföldi RSZK az alábbi tevékenységeket végezte az elmúlt években:

 

- térítéses szaktanácsadási szolgáltatás,

- térítésmentes csoportos szaktanácsadás,

- bemutató üzemi programok szervezése és lebonyolítása,

- szakmai fórumok szervezése,

- szaktanácsadók és más szakemberek továbbképzése,

- kiadványok megjelentetése,

- szaktanácsadók civil szervezeteinek segítése.

 

Az uniós csatlakozás szükségessé tette a mezőgazdasági szaktanácsadási rendszer átalakítását. Az előkészítő munka 2006-ban elkezdődött, amelyben az FVM szakemberei mellett az RSZK-k képviselői is részt vettek. Ennek eredményeként született meg a 73/2007. (VII. 27.) FVM rendelet a közös agrárpolitika keretébe tartozó egyes támogatási rendszerek működését segítő mezőgazdasági szaktanácsadási rendszerről. Ebben a rendeletben nevesítésre kerülnek a támogatott szaktanácsadási rendszer elemei, szereplői, így az Országos Szaktanácsadási Központ, a regionális szaktanácsadási központok, a területi szaktanácsadási központok, a szakmai szaktanácsadási központok és természetesen a szaktanácsadók. A rendelet tételesen megfogalmazza a régiós központok feladatait is, amelyek többek között:

 

- a régión belüli területi szaktanácsadási központok segítése,

- információk nyújtása a területi központok felé,

- szaktanácsadók rendszeres képzése és továbbképzése a régióban,

- területi központok munkájának értékelése,

- együttműködés a régió köztestületi és szakmai érdek-képviseleti szervezeteivel és más civil szervezetekkel.

 

Az új szaktanácsadási rendszerben támogatott szaktanácsadási tevékenység csak a területi szaktanácsadási központokon keresztül végezhető, ezért ezek a területi központok kulcsszerepet játszanak a rendszerben. A területi központok pályáztatása már 2006. év végén megkezdődött, a pályázatok előzetes elbírálásában a régiós központok is részt vettek. A dél alföldi régióban jelenleg 15 területi szaktanácsadási központ működik. A Dél-alföldi RSZK ezekkel a központokkal tartja a kapcsolatot és segíti munkájukat. Az elmúlt két év során rendszeres volt a kommunikáció, a szaktanácsadási támogatással kapcsolatosan és egyéb szakmai kérdésekben számtalanszor adott az RSZK segítséget a területi központoknak.

 

A szaktanácsadói névjegyzékek egységesítése és a szaktanácsadói tevékenység uniós szabályozása érdekében született meg a 90/2009. (VII: 24.) FVM rendelet. Ennek értelmében az eddigi FVM Névjegyzékben és az NVT Tanácsadói Névjegyzékben szereplő szaktanácsadók azonos regisztrációs jegyzékbe kerültek felvételre. Az átjelentkezési időszakban a régiós központ segítséget nyújtott az előző névjegyzékekben szereplő szaktanácsadók számára az átjelentkezés lebonyolításában.

 

A Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Kara, mint a Dél-alföldi RSZK-t működtető intézmény, az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében jogot szerzett 100%-ban támogatott képzések megvalósítására 2009. évtől. Az „ÚMVP Képző Szervezet” cím elnyerésével a szaktanácsadáshoz szorosan kapcsolódó szakképzési tevékenység is elérhetővé vált a gazdálkodók részére az intézményben.

Az ÚMVP keretében indított képzések listája itt érhető el.