Szegedi Tudományegyetem, Mezőgazdasági Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Karunkról  --  Szervezeti felépítés  --  Intézetek  --  Állattudományi és Vadgazdálkodási Intézet  --  Dokumentumok

Dr. Majzinger István életrajza

 

 

Név:

Dr. Majzinger István

Születési év:

1961.

Végzettség (oklevél sz.):

KATE Mosonmagyaróvári Mezőgazdaságtudományi Kar 116/1988

SZTE Mezőgazdasági Főiskolai Kar XIX-21/2001

DE ATC Mezőgazdasági Kar Állattenyésztési Tudományok Doktori Iskola FI 17198

Szakképzettség:

Okleveles agrármérnök

Vadgazdálkodási szakmérnök
Jogi oklevles, okleveles agrármárnök

Jelenlegi munkahelye

(több munkahely esetén kérjük feltüntetni az első helyen foglalkoztató intézményt):

SZTE Mezőgazdasági Kar

Kinevezésben feltüntetett munkakör:

Egyetemi docens, intézetvezető

Tudományos fokozatok (tudományág megjelölésével):

PhD.

Állattenyésztési Tudományok

PhD esetén a dolgozat címe:

Az őz (Capreolus capreolus, L.) szaporodási teljesítményének vizsgálata különböző típusú mezei élőhelyeken.

Fokozatszerzés éve:

2006.

Habilitáció éve:

-

Tudományos/művészeti akadémiai tagság:

-

Ösztöndíjak:

-

Oktatott tárgyak:

Vadászati állattan, ökológia és vadbiológia, erdő- és vadgazdálkodás, apróvadgazdálkodás, nagyvadgazdálkodás, állományhasznosítás, zárttéri vadtenyésztés

Oktatásban töltött idő:

2000-től

Szakmai gyakorlat és teljesítmény bemutatása:

Szakvezető: 2006-tól a Vadgazda mérnök szakon

Szakirányvezetői tevékenység: Vadgazdálkodási szakirány (2004-)

Graduális képzés: 2000-

Posztgraduális képzés: 2002-től oktat, 2006-tól vadgazdálkodási szakmérnök képzés tagozatvezető

Gyakorlatvezető: Az előbb felsorolt tárgyak gyakorlatai keretében

Tanszékvezető: 2004-2006

Intézetvezető-helyettes: 2006

Intézetvezető: 2007-

Az elmúlt 5 év legfontosabb , maximum 5 publikciója vagy alkotása az oktatott tárgyak témakörében:

  1. Majzinger I. (2004): Examination of reproductive performance of the field roe deer (Capreolus capreolus) in Hungary. Journal of Agricultural Sciences, 2004/15. p: 33-38. HU-ISSN: 1588-8363.
  2. Majzinger I. (2004): Az őz (Capreolus capreolus, L.) felnevelt szaporulatának vizsgálata (The examination of grown up offspring in Roe Deer (Capreolus capreolus, L.). Vadbiológia 11: 41-54, Gödöllő. ISSN: 0237-5710.
  3. Majzinger I. (2006): Őzállomány-szabályozás számítógépes modell segítségével (Roe deer stock regulation with the help of IT model). Vadbiológia 12: 40-46, Gödöllő. ISSN: 0237-5710.
  4. Majzinger I. (2007): Adalék az őz (Capreolus capreolus, Linnaeus 1758) magzati ivararányának vizsgálatához. (Contribution to the examination of embryonic sex ratio at roe deer (Capreolus capreolus, L. 1758). Agrár- és vidékfejlesztési szemle 2: 177-182. ISSN: 1788-5345.
  5. Majzinger I. (2008): Az őz (Capreolus capreolus, L.) szaporulati veszteségeinek vizsgálata négy területen. [Examinatin of reproductive losses in the roe deer (Capreolus capreolus, L. 1758) on four Hungarian territories]. Agrár- és vidékfejlesztési szemle. 2008/2. 3: 127-135. ISSN: 1788-5345.

Az eddigi tudományos –szakmai életmű szempontjából legfontosabb 5 publikáció vagy alkotás:

  1. Majzinger I. (2004): Az őz (Capreolus capreolus, L.) szaporodásáról (The reproduction of roe deer (Capreolus capreolus, L). (Review), Állattenyésztés és takarmányozás, 53. évf. 1. sz. p: 79-90. ISSN: 0230 1814.
  2. Majzinger I. (2004): Az őz (Capreolus capreolus, L.) felnevelt szaporulatának vizsgálata (The examination of grown up offspring in Roe Deer (Capreolus capreolus, L.). Vadbiológia 11: 41-54, Gödöllő. ISSN: 0237-5710.
  3. Majzinger I. (2006): Comparison of reproductive performance of the roe deer (Capreolus capreolus, L.) among different regions. Journal of Agricultural Sciences, (accepted). 2006/24. p: 41-46. HU-ISSN: 1588-8363.
  4. Majzinger I. (2006): Az őzbakok agancssúlyának vizsgálata a kor függvényében (Examination of the antler weight of roe bucks in the relation to their age). Agrár- és vidékfejlesztési szemle 1: 49-49. ISSN: 1788-5345.
  5. Majzinger I. (2007): Adalék az őz (Capreolus capreolus, Linnaeus 1758) magzati ivararányának vizsgálatához. (Contribution to the examination of embryonic sex ratio at roe deer (Capreolus capreolus, L. 1758). Agrár- és vidékfejlesztési szemle 2: 177-182. ISSN: 1788-5345.

Tudományos, szakmai közéleti tevékenység:

1998-: Állami vadásztanfolyamokon oktat (OMVK Békés és Csongrád megyei szervezet),

1999-: SZTE MGK záróvizsga bizottság tagja,

2004-: SZTE MGK oktatási és nevelési bizottság tagja.

2007-: MTA Agrártudományok Osztálya – köztestületi tag

2007-: Kari Tanács tagja

 

Nemzetközi kapcsolatok: