Szegedi Tudományegyetem, Mezőgazdasági Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Karunkról  --  Szervezeti felépítés  --  Intézetek  --  Állattudományi és Vadgazdálkodási Intézet  --  Dokumentumok

Dr. Kocsisné dr. Gráff Myrtill életrajza

Név

Dr. Kocsisné dr.Gráff Myrtill

Születési év

1961

 

Végzettség

Eötvös Lóránd Tudomány Egyetem - Természettudományi Kar

Debreceni Egyetem- Állattenyésztési Tudományok Doktori Iskola

 

Szakképzettség (oklevél. sz.)

biológia –földrajz szakos középiskolai tanár

Oklevél száma, kelte 961/1985

sJelenlegi munkahelye

SZTE Mezőgazdasági Kar

Kinevezésben feltüntetett munkakör

adjunktus

Tudományos fokozatok (tudományág megjelölésével)

Ph.D.

Állattenyésztési tudományok

PhD esetén a dolgozat címe

A szánentáli kecskék életkorának és kondíciójának hatása a tejtermelésre és a szaporaságra

Fokozatszerzés éve

2012

Oktatott tárgyak

Általános állattan, Anatómia és állatélettan, Kárpát- medence természeti földrajza

Oktatásban eltöltött idő

27 év

 

 

 

Az elmúlt öt év legfontosabb, max. öt publikációja, vagy alkotása az oktatott tárgyak témakörében

Kocsisné Gráff M. – Kukovics S. (2008): Két szánentáli kecsketelep összefüggés vizsgálata. Agrár- és Vidékfejlesztési Szemle. A SZTE MGK tudományos folyóirata. 3. évf. 2008/2. sz. 113-120 p. ISSN 1788-5345.

Kocsisné Gráff Myrtill – Jávor András – Kukovics Sándor (2009): Két szánentáli kecsketelep tejtermelésének és kondíciójának elemzése. Debreceni Agrártudományi Közlemények 37. 53-59 p. HU-ISSN 1587-1282.

Kocsisné Gráff Myrtill - Hódiné Szél Margit – Jávor András – Kukovics Sándor (2011): Body condition and milk production on saanen goats as economic factors. University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine of the Banat Timosiara – Romania. Scientific Symposium. Timisoara. Lucrari Stiintifice 2011. Seria I., vol. XIII (2) 209-216. ISSN: 1453-1410. E-ISSN 2069-2307.

Kocsisné Gráff Myrtill – Jávor András – Kukovics Sándor (2011): A kondíció pontszám, a tejtermelés és a szaporaság kapcsolata szánentáli kecskeállományokban. Állattenyésztés és Takarmányozás. Vol. 60. 2.107-121 p. HU ISSN: 0230 1814.

 

 

 

Az eddigi tudományos, szakmai életmű szempontjából legfontosabb öt publikáció vagy alkotás

Mucsi I. – Kocsisné Gráff M. – Benk Á. – Mikóné Jónás E (2006).: Szánentáli kecske kondíciójának meghatározása. 1. Közlemény: A módszer ismertetése. (A scoring system ot fhe body condition of Saanen goats. 1st Paper. Body condition scoring system). Állattenyésztés és Takarmányozás. English summaries. Vol. 55. 4. 343-353 p. HU ISSN: 0230 1814.

Kocsisné Gráff Myrtill – Mucsi Imre– Benk Ákos – Mikóné Jónás Edit – (2005): Body condition scoring of Saanen milking goats. University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine of Bánát, Timisuara. Temesvári Agrártudományi Egyetem Tudományos Szimpóziuma 2005. május 26-27. Angol nyelvű előadás, angol nyelvű, teljes terjedelemben megjelent konferencia kiadvány ISSN: 1453 1410.

Myrtill Gráff Kocsisné, I. Mucsi, Edit Jónás Mikóné, Á. Benk (2006): Correlation examination between the body condition, reproduction and milk production of saanen goats. University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine of the Banat Timosiara – Romania. Faculty of Farm Management Facultatea de Management Agricol. Scientific Symposium. Timisoara. Lucrari Stiintifice 53-60. ISSN: 1453 1410.

Kocsisné Gráff Myrtill: A szánentáli kecskék kondíciójának hatása a szaporodásra és a laktációra. The effect of condition on the reproduction and lactation of Saanen goats.) Európai Uniós Kutatási és Oktatási Projektek Napja. c. konferencia. SZTE MFK Hódmezővásárhely. 2006. okt. 6. CD kiadvány. ISBN 963-06-1269-0; ISBN 978-963-06-1269-2.

 Myrtill Gráff Kocsisné, Edit Jónás Mikóné (2007): The body condition and age of milking goats as economic factors. University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine of the Banat Timosiara – Romania. Scientific Symposium. Timisoara. Lucrari Stiintifice 2007. Seria I., vol. IX.(1) 329-334. ISSN: 1453 1410.