Szegedi Tudományegyetem, Mezőgazdasági Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Karunkról  --  Szervezeti felépítés  --  Intézetek  --  Állattudományi és Vadgazdálkodási Intézet  --  Dokumentumok

Barta Tamás Életrajza

Név

Barta Tamás

Születési év

1975

Végzettség

egyetem

Szakképzettség

okleveles agrármérnök (2000),

felsőfokú vadászati - vadgazdálkodási végzettség (1999)

mezőgazdasági szaktanácsadó (1999)

Jelenlegi munkahely, munkakör

SZTE Mezőgazdasági Kar Állattudományi és Vadgazdálkodási Intézet

adjunktus

Tudományos fokozat (a tudományág megjelölésével PhD, CSc, DLA, DSc, stb.) PhD esetén az értekezés címe

-

Tudományos / művészeti / akadémiai tagság; MTA doktora (DSc); „dr habil” cím, egyéb címek

-

A Széchenyi professzori ösztöndíj, Széchenyi István ösztöndíj, Békéssy György Posztdoktori Ösztöndíj juttatásának időpontja

-

Eddigi oktatói tevékenység (oktatott tárgyak felsorolása, oktatásban töltött idő)

Tantárgy előadó: Élőhelyfejlesztés- és védelem, Trófeabírálat, Fegyvertan, Vadászebek és gyakorlati alkalmazásuk, Vadgazdálkodás a világban, Vadgazdálkodás és vadászat, Vadászatszervezés- és vadászetika

Gyakorlatvezető: Az előbb felsorolt tárgyak gyakorlatai keretében

 

 

2005-

Az eddigi szakmai gyakorlat és teljesítmény
bemutatása

2000-2004 Hivatásos vadász

Az elmúlt 5 év szakmai, tudományos (művészeti) munkássága (a legfon­tosabb maximum 5, az oktatott tárgy/tárgyak szakterületéhez tartozó publikáció, alkotás felsorolása)

1. Barta Tamás (2007): A vaddisznó és a gímszarvas mezőgazdasági kártétele és a vadkár megelőzésének lehetőségei. Agrárágazat. VIII. évf. 9. sz. 72-77. ISSN 1586-3832

2. Barta Tamás (2006): Az őz (Capreolus capreolus, L.) táplálkozása különböző élőhelyeken. Agrár- és Vidékfejlesztési Szemle 1. évf. 2006/1. sz. 35-42. ISSN 1788-5345

3. Barta Tamás (2006): Magyarország vadgazdálkodása – nagyvadgazdálkodás. Thúrzó Lajos Oktatási Központ Gazdaköri továbbképzés. Szerbia, Becsej.

4. Barta Tamás (2007): Analysis of incomes and costs of game management in southern Hungary. International Scientific Symposium. Banat’s University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Timisoara. Management of Durable Rural Development. 277-282. ISSN: 1453-1410.

5. Barta Tamás (2006): Az őz táplálkozásának vizsgálata alföldi élőhelyeken. Research of feeding strategy of roe deer livint in field area. XXXI. Óvári Tudományos Nap. 2006. okt. 5. Mosonmagyaróvár. Előadások és poszterek összefoglaló anyaga 23. (Teljes anyag CD-n). ISSN: 0237-9902

 

Az eddigi tudományos –szakmai életmű szempontjából legfontosabb 5 publikáció vagy alkotás felsorolása (amennyiben az előzőektől
különböznek)

6. Barta Tamás (2007): Az őz (Capreolus capreolus L.) téli táplálékválasztása mezőgazdasági területeken. The food selection strategy of roe deer on agricultural habitat in winter. Agrár- és Vidékfejlesztési Szemle 2007/2. 173-176. ISSN 1788-5345.

7. Barta Tamás (2007): Az őz (Capreolus capreolus) táplálkozásának vizsgálata mezőgazdasági és erdei élőhelyeken télen. A jövő tudósai, a vidék jövője – Doktoranduszok konferenciája. Debrecen 2007. november 21.

8. Barta Tamás (2008): Az őz (Capreolus capreolus) téli és tavaszi táplálékválasztása mezőgazdasági területeken. Agrár- és Vidékfejlesztési Szemle 1. évf. 2008/1. sz. 39. ISSN 1788-5345.

9. Barta Tamás (2008): Az őz (Capreolus capreolus) táplálkozásának sajátosságai tavasszal és nyáron. A jövő tudósai, a vidék jövője – Doktoranduszok konferenciája. Debrecen 2008. november 20. (elfogadva – megjelenés alatt)

 

10. Barta Tamás – Majzinger István (2009): Őzbakok (Capreolus capreolus L.) táplálék-összetételének és fontosabb paramétereinek vizsgálata tavasszal és nyáron két alföldi vadászterületen. A jövő tudósai, a vidék jövője – Doktoranduszok konferenciája. Debrecen 2009. november 21. (elfogadva – megjelenés alatt)

 

Tudományos / szakmai közéleti tevékenység, nemzetközi kapcsolatok bemutatása

-